ماه: آبان 1398

05 آبان 1398

RankBrain گوگل ( راهنمای نهایی)

اگر شما در سئو جدی هستید، باید برای RankBrain بهینه سازی را انجام دهید. چرا؟ گوگل اعلام کرده که RankBrain سومین سیگنال رتبه بندی مهم